r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.
r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Reklam, Ürün, Katalog Fotoğrafları
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
            İşletmelerde üretilen her türlü ürün ve hizmetin tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir.

Neden reklam fotoğrafçılığı?
Kitlelere ulaşmada aracılık eden en önemli sunum, görsel sunumdur. İnsanlar işittiklerinin bir kısmını, görüp işittiklerinin daha fazlasını hatırlarlar. Bu kapsamda da görsel hafızada iz bırakmanın en etkili yolu fotoğraftır. Reklamın yolu görselden geçer.

Reklam, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, katalog, broşür,  internet gibi mecralar aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret karşılığında tanıtılmasıdır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir. Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.

İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

•İlgi çekici
•Şaşırtıcı
•Bir kere kullanmaya yönlendirici

REKLAM, ÜRÜN VE KATALOG FOTOĞRAF ÇEKİM PROSEDÜRÜ

Reklam, ürün ve katalog çekimleri ve aşamaları nasıl gerçekleştirilir?

  • İşletmenizi ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Çalışmalarımızdan oluşan sunum gerçekleştiriyoruz. Faaliyet alanınız, hedef kitleniz ve reklam konusu hakkında bilgi alıyoruz. Tüm bu bilgiler doğrultusunda konsepti belirliyoruz. Hedef kitlenizi oluşturan müşterilerinize ulaşacak broşür, katalog, fotoğraf aynı zamanda işletmenizin aynası olacaktır. Sizi ve anlayışınızı yansıtacaktır.
  • Anlaşma sağlanması halinde, tanıtım faaliyetine ait fotoğraf çekimi ile ilgili tüm bilgileri kapsayan (teknik özellikler, teslim süresi, ödeme vb) sözleşme imzalıyoruz.
  • Ardından işletmenizde belirleyeceğiniz kişilerle koordine olup, bilgi akışını sağlıyor,  fotoğraf çekimi için gün belirliyoruz. Belirlenen günde işletmenizde stüdyo kurarak çekimi gerçekleştiriyoruz. Ürün, mekan, taşınmazlar, kadro ve bina fotoğraflarını tamamlayarak, tasarım aşamasına geçiyoruz. 
  • Rötuşları tarafımızdan yapılmış çalışmaları sizlere sunuyoruz.
  • Son aşama olarak sözleşmede belirtilen tarihte tarafınızdan gerçekleştirilecek kontrol sonrası, vereceğiniz uygunluk sonucunda baskıya geçiyor ya da fotoğrafların DVD teslimlerini gerçekleştiriyoruz.
  • Arzu edildiği takdirde çekimi gerçekleşen fotoğraflar ile görsel materyal tasarlayıp sunuyoruz.